Aukcie

Súčasťou obchodu na stránkach www.starozitnik.eu je aj možnosť aukcií, ktoré sú príležitostne vyhlásené a ktorých sa môže zákazník zúčastniť priamo na stránke. Podmienky aukcie (trvanie dražby, vyvolávacia cena, resp. minimálna cena predaja) si vyhradzuje ich vyhlasovateľ. 

Po ukončení aukcie je jej víťaz povinný uhradiť vydražený predmet do 5-tich  pracovných dní a to prostredníctvom platby cez účet (kód banky 1100 číslo účtu 2625858786), zaplatením priamo v hotovosti na predajnom mieste, alebo cez PayPal (na adresu).

Tovar mu bude následne vyexpedovaný do 3 pracovných dní.

Predmetom takýchto aukcií budú hlavne hodnotnejšie bibliofílie, slovaciká, obrazy a iné starožitnosti.